slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6 slideshow 7

Jste zde

SVJ / Bytové domy

Při prodeji bytových jednotek vlastníci bytů Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) nevyhotovují. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) nebo jeho ověřenou kopii předloží majitel budovy či SVJ kupujícímu(v platnosti od 1.1.2013). V případě, že majitel budovy nebo SVJ nebude mít Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), může ho prodávající bytové jednotky nahradit výpisy spotřeby energíí za 3 roky zpětně (§ 7a odst. 7). Vlastník budovy či SVJ (při prodeji ucelené části budovy např. byt, nebyt. prostor) má povinnost vyhotovit Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) pod pokutou 200 000,- Kč (v platnosti od 1.1.2013).

Při pronájmu bytových jednotek tato povinnost opět spadá na vlastníka budovy či SVJ. Předloží Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) nebo jeho ověřenou kopii nájemci (v platnosti od 1.1.2016).

Vlastník budovy nebo SVJ je povinen zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 do 1.1.2015, s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 1.1.2017 a zbytek budov do 1.1.2019. To vše za předpokladu, že po celou dobu nedojde k prodeji ucelené části budovy (bytové jednotky). Od 1.1.2013 vzniká dle novely zákona č. 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 318/2012 Sb. povinnost vypracovat Energetický posudek (EP) současně s Průkazem energetické náročnosti budovy (PENB) v případě budov se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW a také při projektech snižování energetické náročnosti budov.

Citace novely zákona č. 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 318/2012 Sb. § 7a

(2)Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni

a)zajistit zpracování průkazu

  • 1.při prodeji budovy nebo ucelené části budovy, 2.při pronájmu budovy, 3.od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

  • 1.možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy, 2.možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

  • 1.kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy, 2.nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

d) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

  • 1.prodeji budovy nebo ucelené části budovy, 2.pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

(3)Vlastník jednotky je povinen a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

  • 1.možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky, 2.od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

  • 1.kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy, 2.od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

c) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

  • 1.prodeji jednotky, 2.od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer